Kontaktujte nás

V případě, že máte zájem o výstavbu fotovoltaické elektrárny, probíhá proces následovně:

Na základě poptávky spolu domluvíme termín návštevy místa realizace.

Poté vypracujeme nabídku bez rizika dalších víceprací (výměna rozváděčů atp.)

Pokud budete s nabídkou spokojeni, podáme žádost na EG.D k připojení výrobny (rezervace výkonu k možnému prodeji přebytků např. Entri.cz, bezdodavatele.cz atd.)

Když Vám do měsíce příjdou smlouvy, máte vyhráno, v opačném případě je na zvážení, zda FVE realizovat.

Následně vytvoříme projekt FVE a podáme žádost o dotaci.

Pak již nic nebrání podpisu smlouvy o dílo s přesnou definicí plateb, termínů a záruk.

Po dokončení instalace FVE bude provedena kompletní revize a podána žádost o připojení k DS.

Po vyhotovení výchozí revizní zprávy je dílo hotové a probíha doplatek dle SOD.

Vyplacení dotace trvá přibližně 3 měsíce od dodání potřebné dokumentace.

Zajišťujeme kompletní služby od projektu, přes vyřízení dotace, až po samotnou realizaci.

Časová osa výstavby od zadání poptávky po dokončení díla je asi 4 až 6 měsíců.

Jsme držiteli:

Osvědčení o profesní kvalifikaci Montér FV systémů od roku 2020

Osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb. §8,§10

Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení

Oprávnění k montážím, oprávám, revizím a zkouškám elektrických zařízení