Aktuální podmínky pro získání dotace z NZÚ Light

Kolik získáte

90 000 Kč na  solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem


  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
  • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022
  • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o zateplení v období do 2. května 2023

Kdo může žádat

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.


Co budete potřebovat

Svého poradce NZÚ Light – kontakty najdete na této stránce


  • Zodpoví vaše dotazy
  • Potvrdí vám dokumenty potřebné k žádosti.
  • Provede vás celým procesem vyřízení žádosti.